Disclaimer

Norwegian Wood Trading Company heeft de website norwegianwood.nl zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie.
Norwegian Wood Trading Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar andere sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet -behoorlijk- functioneren van de website.
Copyright © 2015 Norwegian Wood Trading Company

achtergrond